Algemene voorwaarden

Afzeggen van een afspraak

Wanneer het je niet lukt het om naar een behandelafspraak te komen, laat het ons weten dan maken we graag een nieuwe afspraak. Wanneer je de afspraak binnen 24 uur afzegt, zullen wij een half gesprek in rekening brengen (50,00 euro).

Wanneer het niet lukt om naar een afgesproken training te komen, dan kan deze training afgezegd worden tot een week van te voren. Bij een afzegging tussen een week en 24 uur van te voren, zal 50% van de afgesproken kosten in rekening gebracht worden. Wanneer een training binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, zal het gehele bedrag in rekening worden gebracht.

Afwezigheid

Tijdens afwezigheid van één van de behandelaren van Villa VIP, worden er in overleg afspraken met je gemaakt over de te overbruggen periode. Wanneer een behandelaar door onvoorziene omstandigheden onverwachts afwezig is, zal een collega-behandelaar zich inzetten om een zo goed mogelijke oplossing voor je te vinden. Ook wanneer er dringende vragen zijn, is het mogelijk om met een collega-behandelaar binnen Villa VIP te overleggen.

Wanneer er zich onverhoopt tijdens afwezigheid van een behandelaar een crisissituatie voordoet, kun je contact opnemen met je eigen huisarts.

Wanneer een training in het geval van overmacht niet door Villa VIP gegeven kan worden op de vastgestelde datum, stellen we een nieuwe datum voor. Wanneer door overmacht een deel van de training niet meer gegeven kan worden door Villa VIP, zal het gedeelte wat al is uitgevoerd in rekening worden gebracht.

Gescheiden ouders

Zijn jullie gescheiden ouders met beide gezag en wil je je kind aanmelden, dan is het van belang dat beide ouders het toestemmingsformulier ondertekenen. We gaan ervan uit dat ouders in het belang van hun kind kunnen overleggen en elkaar op de hoogte houden van de behandeling. Bij een conflictueuze scheiding waarbij ouders niet samen om één tafel kunnen, is Villa VIP niet de juiste plek voor je kind. Een hulpverlener met expertise op dit gebied is dan noodzakelijk.  

Privacy

Alles wat in de behandeling ter sprake komt, valt onder het beroepsgeheim van de kinder- en jeugdpsycholoog, die werkt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Deze wet geeft aan dat persoonlijke informatie alleen mag worden gebruikt voor de behandeling. Soms is het voor de behandeling goed om wel te overleggen met andere collega’s buiten Villa VIP. We zullen daarvoor altijd eerst schriftelijke toestemming vragen.

De persoonlijke informatie die bij de trainingen naar voren komen, zullen ook vertrouwelijk behandeld worden en niet met derden worden gedeeld zonder je toestemming. 

Lees hier ook onze Privacyverklaring.

Het dossier

Villa VIP houdt een dossier bij over het verloop van de behandeling. Hierin worden alle ingevulde formulieren en vragenlijsten bewaard. Ook de aantekeningen van de behandelcontacten en overleg met anderen zoals school, huisarts of andere hulpverleners worden bewaard. Het dossier is eigendom van Villa VIP. Je hebt wel het recht om het dossier in te zien of een kopie op te vragen. Villa VIP is verplicht het dossier tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten, te bewaren. Om het dossier eerder dan de wettelijke termijn te laten vernietigen, moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend.

Klachtenregeling

Villa VIP staat voor een veilige en open manier van werken en wil alle cliënten zo zorgvuldig mogelijk behandelen. Toch kan het voorkomen dat er een vraag of klacht over de behandeling of training is. Uiteraard hopen wij dat je je veilig genoeg voelt binnen Villa VIP om dit met de behandelaar of trainer te bespreken. Dit kan tijdens een gesprek of via de mail. We zoeken dan samen naar een oplossing die voor alle partijen goed voelt. Mochten we er in een gezamenlijk gesprek toch niet uitkomen en gaat het over een klacht binnen de psychologische hulpverlening, dan kan contact worden opgenomen met het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Een klacht kan worden ingediend bij het College van Toezicht van het NIP. Voor meer informatie over de klachtenregeling kun je terecht op www.psynip.nl.