Disclaimer + copyright

Villa VIP besteedt de uiterste zorg aan het samenstellen en actueel houden van deze website. Desondanks kan er niet worden ingestaan voor de volledigheid en juistheid. Je ben als lezer zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de informatie op de site en de daarop gemaakte keuzes. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie op deze website.

De inhoud van de website , zoals teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s, zijn eigendom van Villa VIP of hun licentiegevers. Niets van deze website mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Villa VIP. Wijzigingen of verwijdering van informatie kunnen zonder enige vooraankondiging worden aangebracht.

Je feedback op volledigheid of actualiteit van de website van Villa VIP stellen wij op prijs. Neem contact op via info@villavip.nl